برگزاري پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان و ستاد توسعه شهرستان ميامي با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان
  1398/05/26

  پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در سال جاري با رياست جناب آقاي آشناگر استاندار محترم و با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران دستگاه هاي اجرايي در روز شنبه مورخ 26‏/05‏‏‏/1398 در محل سالن جلسات يادگار امام (ره) استانداري با دستور كارهاي ذيل برگزار گرديد.

  دستوركار جلسه:
  • تشريح نظام نامه ستاد توسعه شهرستان هاي منتخب(شهرستان ميامي) موضوع 31 شهرستان منتخب كمتر  توسعه يافته توسط مديركل محترم دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري.
  • ارائه گزارش عملكرد اسناد توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي موضوع ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه كشور در سال 97 و بررسي و تصويب سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي لاسجرد از توابع شهرستان سرخه.
  • ساير موارد.