كنگره بين المللي آموزش مديران و كاركنان دولت در ايران
  1398/04/01

  نظر به جايگاه كاركنان دولت به عنوان دست‌اندركاران حاكميت از يك طرف و ضرورت ارتقاء توانمندي‌هاي اخلاقي و تخصصي آنان به منظور ارائه خدمات برتر از طرف ديگر، اهميت پرداختن به موضوع راهبردي "آموزش كاركنان دولت" و عوامل موثر بر آن را دو چندان كرده است.

  پس از نيم قرن تلاش در سايه سياست آموزش كاركنان دولت و همچنين تلاش هاي صادقانه  مدرسان، كارشناسان و مديران سازمان ها و موسسات متولي دولتي و اين اواخر، بخش اعظمي از ظرفيت آموزشي بخش خصوصي كشور، از شواهد و نتايج بدست آمده بر مي آيد كه  انتظارات مورد نظر حاصل نشده است. چه اتفاقي افتاده است كه علي رغم قدمت طولاني برنامه ريزي آموزشي و همچنين تاسيس سازو كارهايي مانند مركز آموزش مديريت دولتي و حتي استفاده از بخش خصوصي در اين حوزه و ارائه آموزه هايي در زمينه اخلاق حرفه اي، مباحث ارزشي و تخصصي مديريتي، كارايي، مقبوليت و مشروعيت نظام اداري از نگاه مردم رشد چنداني نداشته است.

  مركز آموزش مديريت دولتي به عنوان متولي اصلي اجراي آموزش كاركنان دولت در آستانه پنجاه سالگي تاسيس خود در نظر دارد اين نقيصه بسيار مهم كه دامنگير نظام اداري كشورشده است را از طريق برپايي كنگره علمي بين المللي مبتني بر پژوهش، مورد مطالعه قرار داده  و به نحوي آسيب هاي موجود را با معاضدت و مشاركت صاحب نظران داخلي و خارجي نظام اداري براي اولين بار به شكل جامع و سازمان يافته مورد بررسي قرار دهد.

   

  هدف كنگره:

  به منظور روشن شدن مسير علمي و مطالعاتي كنگره براي مشاركت‌كنندگان، هدف از برگزاري كنگره به شرح زير تنظيم شده است كه نتايج مطالعات‌، پنل هاي علمي، محتواي مقالات فراخوان شده و همايش ها  بايد در راستاي آن تنظيم شود.

  "احياء نظام توانمندسازي(آموزش)كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي و تبيين جايگاه مركز آموزش مديريت دولتي "

   

  محورهاي كنگره:

  • سياستگذاري آموزش مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي درسايركشورهاي توسعه يافته
  • سياستگذاري آموزش سازماني دربخش دولتي و خصوصي
  • نظام آموزشي، دستورالعملهاي اجرايي و نقش آن ها دركيفيت  آموزش هاي سازماني.
  • مدلهاي كاربردي سياستگذاري آموزش مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي.
  • آسيب هاي رويكردي در سياستگذاري آموزش مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي.
  • نيازسنجي موضوعات موردنياز درسياستگذاري آموزش مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي.
  • رويكردهاي نظري در سياستگذاري آموزش مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي.

   

  نماي كلي كنگره:

  اطلاعات تماس:

   

  آدرس: تهران- خيابان كريم خان زند- خيابان استاد نجات الهي شمالي-پلاك 198

  تلفن:42501553و42501000-021

  فكس: 42501600

  كدپستي: 1597935113

  ايميل: info@smtc.ac.ir

  پرتال: www.smtc.ac.i