برگزاري دوره آموزشي مديريت مؤثر وقت
  1398/08/24

  با عنايت به نيازسنجي به عمل آمده از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، دوره آموزشي " مديريت مؤثر وقت " ويژه مديران پايه دستگاه هاي اجرايي استان با تدريس جناب آقاي دكتر رستمي با سرفصل هاي ذيل در روز پنجشنبه مورخ 23 آبان ماه 1398 در مركز آموزش برگزار گرديد.

   

  سرفصل هاي دوره:

   

  • مديريت بهينه وقت
  • مديريت فردي: كليد مديريت زمان
  • اصول مديريت زمان
  • فوايد اعمال مديريت زمان
  • توصيه هايي جهت موفقيت در مديريت زمان
  • عوامل اتلاف وقت
  • ارتباط موثر و مديريت وقت
  • روش هاي مديريت زمان، اولويت بندي برنامه هاي كاري
  • كنترل مزاحمت ها و وقفه ها، آشفتگي ها و كارهاي دفتري عادي
  • راهنماهاي برنامه ريزي و زمان بندي روزانه

   

   

  Powered by Tetis PORTAL