برگزاري پنجاه و دومين نشست شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي
  1398/10/14

  پنجاه و دومين نشست شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي به رياست جناب آقاي دكتر عسگري، معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استاندار سمنان و با حضور جناب آقاي مختارزاده مشاور محترم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران دستگاه هاي اجرايي استان با بحث و تبادل نظر پيرامون موارد ذيل در روز شنبه مورخ 14 دي ماه 1398 در اتاق بازرگاني استان برگزار گرديد.

  مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين نشست:

  🔸بررسي تسريع در روند تعيين تكليف واحدهاي صنعتي و توليدي استان سمنان
  🔸 در  ۲ سال گذشته ۷۰ واحد تمليكي در استان وجود داشت‌ كه بيشتر اين واحدها با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و ساز و كارهاي جديد دولت تعيين تكليف شد.
  🔸 روند تعيين تكليف واحدهاي راكد يا بدهكار استان سمنان در يكسال گذشته به نسبت مدت مشابه سال‌هاي گذشته سرعت گرفته است.
  🔸 هدف از تعيين تكليف واحدهاي تمليكي، بازگرداندن واحدهاي صنعتي به چرخه توليد و تثبيت اشتغال است.
  🔸 برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي از صاحبان واحدهاي راكد و تمليكي در زمان تعيين و تكليف طلب‌هايي دارند كه اتخاد رويه‌هاي پيچيده و طولاني قضايي در بسياري از موارد واگذاري اين واحدها به شخص غير را با مشكل ايجاد مي‌كند.
  🔸 اولويت مهم در استان سمنان جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي است و با تامين نقدينگي و رفع مشكلات زيرساختي براي رونق توليد تلاش مي‌شود.
  🔸 تسريع و تعيين تكليف در روند واحدهاي راكد و تمليكي باقيمانده 
  🔸 در واگذاري واحدهاي توليدي و صنعتي غيرفعال استان رويه واحد، در چارچوب قانون بدون اعمال رويكرد سليقه اي اعمال شود.
   

  Powered by Tetis PORTAL