برگزاري جلسه جمع بندي پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي استان در سال 98
  1398/04/27

  جلسه جمع بندي پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي استان در سال 98 با حضور جناب آقاي عزيزالدين سرپرست امور توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران و نمايندگان دستگاه اجرايي استان در روز پنج‌شنبه مورخ 27‏ تير ماه 1398 در سالن جلسات سازمان با دستور كارهاي ذيل برگزار گرديد. 
  دستور جلسه :
  1. جمع‌بندي و نهايي شدن طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي استان در سال 1398. 
  2. ارائه نظرات و پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي استان.
  3. ساير موارد.