برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت با عنوان اخلاق حر فه اي مبتني بر آموزه هاي اسلامي در نظام اداري
  1398/08/20

  با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، دوره آموزشي با عنوان " اخلاق حر فه اي مبتني بر آموزه هاي اسلامي در نظام اداري" جهت آموزش كارشناسان و كاركنان جديدالاستخدام با سرفصل هاي ذيل، در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 18 و 19 آبان ماه 1398 در مركز آموزش برگزار گرديد.

   

  سرفصل هاي دوره:

   

  • كليات، تعاريف و مفاهيم شامل: (تعريف اخلاق حرفه اي ، اهميت توجه به رعايت اخلاق اداري و حرفه اي در نظام اداري، رفتار و ريشه هاي آن و مفاهيم مرتبط از ديدگاه اسلام، مباني رفتار از ديدگاه اسلام)
  • جايگاه كار در اسلام شامل: (ارزش كار در اسلام، حقوق انسان در محيط كار، وظايف كارمند نسبت به مديران، زيردستان، همكاران و ارباب رجوع ، تكريم ارباب رجوع)
  • مسئوليت اخلاقي شامل: (اخلاق چيست؟ تعريف اخلاق در آموزه هاي ديني، ارزش ها و مسئوليت هاي اخلاقي مديران و كارمندان در نظام اداري، مسئوليت پذيري، تمايز مسئوليت ها ، عرصه هاي مسئوليت پذيري، مسئوليت فرد در حريم خصوصي و  ... )
  • صفات اخلاقي كارمندان شامل: (نظم و انضباط، امانتداري، وقت شناسي، حفظ اسرار اداري، سعه صدر و  ... )
  • رعايت اخلاق حرفه اي در نظام اداري و ارتباط آن با بهره وري شامل: (مفهوم بهره وري، روش هاي نوين و موثر بهره وري، فرهنگ سازماني و تأثير آن در بهره وري، اخلاق اداري و تأثير آن بر بهره وري)

   

  Powered by Tetis PORTAL