برگزاري جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استانداري و كارگروه استاني مقابله با كرونا با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
  1398/12/15

  جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استانداري و كارگروه استاني مقابله با كرونا با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي آشناگر، استاندار محترم سمنان پيرامون مسائل ذيل در روز پنجشنبه مورخ 15 اسفند ماه 1398 در محل سالن مديريت بحران استانداري برگزار گرديد.

  مسائل مطرح شده در اين جلسه: 
  🔸برگزاري جلسات ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استانداري و كارگروه استاني مقابله با كرونا همچون جلسات اتاق جنگ است و داراي اهميت بسيار زياد مي باشد و لازم است تمامي مديران انجام مصوبات و تكاليف مشخص شده ي دستگاهي را مد نظر قرار داده و اين مصوبات بر روي كاغذ نماند. 
  🔸 خوشبختانه تمامي سالن هاي چند منظوره استان براي خدمات رساني و درخواست احتمالي دانشگاه هاي علوم پزشكي آماده سازي شده است.
  🔸 فرمانداران استان و مديران شهري از پذيرش مسافران در كمپ هاي اقامتي و گردشگري جلوگيري نمايند.
  🔸 سوخت گيري  وسائط نقليه در جايگاههاي فرآورده هاي نفتي استان ، الزاما بايد توسط جايگاه داران انجام شود.
  🔸اعتبار دفترچه هاي بيمه تا پايان فروردين ۹۹  تمديد گردد تا شاهد كاهش ميزان رفت و آمدها جهت تمديد اعتبار دفترچه هاي بيمه باشيم.
  🔸حمايت رواني از كادر درماني باوجود تلاش‌ها در دستور كار قرار گيرد و نبايد مباحث تخريبي در مورد بيمارستانها و كادرپزشكي در فضاي مجازي مطرح شود.
  🔸اكنون ۸۰۰ تخت بيمارستاني زير نظر بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان وجود دارد و تمامي كادر درماني براي درمان بيماران كرونا ويروس آمادگي دارند.
  🔸در روزهاي گذشته شهرداران استان اقدام‌هاي خوبي داشتند كه اين روند بايد ادامه يابد.
  🔸اگر بحث كرونا ويروس جدي گرفته نشود معلوم نيست براي استان سمنان چه اتفاقي بيفتد و بايد مردم به معناي واقعي اين مسئله را جدي بگيرند.
  🔸مردم هنوز عمق فاجعه كرونا ويروس را درك نكردند و سازمان هاي مردم نهاد و رسانه ها براي فرهنگ‌سازي به كمك دانشگاه علوم پزشكي سمنان بشتابند.
  🔸 براساس آمار ، در موج دوم كرونا ويروس، افراد مبتلا شده در استان‌هاي گلستان و اصفهان ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.
  🔸جستجوي خانه به خانه بيماران مشكوك كرونا در دستور كار است و اين طرح ۱۰ تا ۱۵  روز به طول مي‌انجامد و براي اجراي اين طرح همكاري تمام دستگاه ها را لازم داريم.
  🔸هر كدام از پايگاههاي درماني و ... يك خط تلفن دارند و مخابرات خط تلفن را افزايش دهند.
  🔸مكان هاي اقامتي به هيچ عنوان مسافر نپذيرند.
  🔸تامين الكل در دستور كار است و روند توليد ماسك در استان مطلوب است اما بايد افزايش يابد.
  🔸مقدار توليد مواد ضدعفوني كننده به نسبت تقاضا قابل توجه نيست و برخي از واحدهاي توليدي با كمبود مواد اوليه مواجه هستند.

   


  Powered by Tetis PORTAL