برگزاري جلسه بررسي طرح‌هاي اولويت‌دار استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
  1398/11/26

  جلسه بررسي طرح‌هاي اولويت‌دار استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دكتر فخري، معاون محترم هماهنگي امور عمراني استاندار سمنان و جمعي از مديران استان پيرامون مسائل ذيل در روز شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه ‏۱۳۹۸ در محل سالن غدير استانداري برگزار گرديد.

  مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين نشست:

  🔸هم‌افزايي دستگاه هاي اجرايي و پيمانكاران براي اجراي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي شاخص معرفي شده اجتناب ناپذير است.
  🔹تخصيص به موقع اعتبار براي ساخت آزاد راه حرم تا حرم قطعه گرمسار-سمنان اجتناب‌ناپذير است و دستگاه‌هاياجرايي مربوط براي جذب اعتبار تلاش كنند.
  🔸مشكلات مالي، مهم‌ترين علت در پيشرفت فيزيكي نه چندان قابل قبول عمليات ساخت محورحرم تا حرم در قطعه سمنان-گرمسار است.
  🔹تاكنون هفت جلسه راهبردي براي اجراي طرح انتقال آب خزر به فلات مركزي كشور انجام شده است كه بر ايناساس براي اخذ روند قانوني و طرح‌هاي مطالعاتي اين طرح، اقدام‌هاي مثبتي انجام شده است.
  🔸 ديگر روند مراحل اجراي انتقال آب خزر در حال انجام است و براساس زمان‌بندي اجراي و روند مسايل قانوني اينطرح بايد انجام شود.
  🔹 توجه به صنايع تبديلي و فراوري محصولات كشاورزي در استان سمنان به عنوان طرح اولويت‌دار مطرح است كه براي اجراي طرح‌هاي از اين دست تلاش مي شود.
   

  Powered by Tetis PORTAL