سند آمايش استان سمنان بررسي شد
  1398/09/26

  در راستاي عمل به تكليف جزء يك بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور و با ابتكار امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور، اسناد آمايش سرزمين استان سمنان در جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين بررسي و تصويب شد.
  به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين نشست‌ها به صورت منطقه اي، براي بررسي و تصويب سند آمايش تمام استان‌ها در جلسات كميسيون تخصصي شوراي‌عالي آمايش سرزمين برگزار مي‌شود.
  شايان ذكر است كه پس از برگزاري جلسه‌هاي مذكور، اسناد براي تصويب نهايي به شوراي‌عالي آمايش سرزمين ارجاع خواهد شد.
  گفتني است كه بررسي اسناد ديگر استان‌هاي كشور در روزها و ماه‌هاي آينده استمرار خواهد داشت.

  Powered by Tetis PORTAL