برگزاري يازدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و شصت و پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان به صورت ويديو كنفرانس
    1398/12/22

    يازدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و شصت و پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با رياست جناب آقاي آشناگر استاندار محترم و با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به صورت ويدئو كنفرانس و با بررسي دستور جلسات: " بررسي و تصويب طرح جامع – تفضيلي شهر شهميرزاد و بررسي و تصويب پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان"در روز چهارشنبه مورخ 21‏ اسفند ماه 1398 برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL