برگزاري جلسه توجيهي تشريح و هماهنگي در خصوص نحوه نظارت بر هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور به صورت وبينار
    1398/08/27

    با توجه به برگزاري هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در تاريخ 30‏‏/08‏‏/1398؛ با هماهنگي امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني سازمان اداري استخدامي كشور جلسه توجيهي تشريح و هماهنگي در خصوص نحوه نظارت بر هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور را به صورت وبينار با حضور جناب آقاي نوبهار معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و مديران و كارشناسان آن معاونت در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 27‏‏ آبان ماه 1398 برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL