برگزاري آئين افتتاح و بهره برداري همزمان ۱۷۲ پروژه عمراني و اقتصادي شهرستان شاهرود با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
  1398/06/05

  آئين افتتاح و بهره برداري همزمان ۱۷۲ پروژه عمراني و اقتصادي شهرستان شاهرود با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، جناب آقاي آشناگر استاندار محترم سمنان و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني در روز سه شنبه مورخ ۵ شهريور ماه ۱۳۹۸ در باغ ايراني شهرستان شاهرود برگزار گرديد.

   

  🔸در هفته دولت ۹۸ بيش از ۱۷۲ پروژه عمراني و اقتصادي با  مبلغ ۱۴۰۰ ميليارد ريال در شهرستان شاهرود افتتاح مي شود‌ .‌

   

  🔸درهفته  دولت تعداد ۷۰ طرح و پروژه با ۳۷۷ ميليارد تومان كلنگ زني خواهد شد .

   

  🔸از ابتداي دولت تدبير و اميد تا كنون بيش از ۱۵۷۲ پروژه با اعتبار ۹۷۵۰ ميليارد ريال در سطح شهرستان شاهرود به بهره برداري رسيده است