برگزاري كارگاه مديريت استرس در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (نمايندگي شاهرود)
    1398/09/28

    كارگاه مديريت استرس (بهداشت رواني كارمندان) ويژه مديران پايه دستگاه هاي اجرايي استان در روز چهارشنبه 27 آذر با تدريس جناب آقاي دكتر هومن رشيدي در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نمايندگي شاهرود برگزار گرديد. 
    در اين دوره به آشنايي با استرس و پيامدهاي آن در روابط فرد با خويشتن و ديگران و محيط اطراف، شناخت عوامل استرس زا و استراتژي و فنون مديريت آن پرداخته شد و در انتها  سه تكنيك كاربردي ارائه و بخشي از آنها در كلاس توسط فراگيران داوطلب تمرين شد.

     

    Powered by Tetis PORTAL