برگزاري دوره آموزشي خلاقيت و نوآوري (فردي)
  1398/08/23

  با عنايت به هماهنگي هاي صورت گرفته از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، دوره آموزشي " خلاقيت و نوآوري (فردي)" ويژه مديران پايه دستگاه هاي اجرايي استان با تدريس جناب آقاي دكتر شريعت با سرفصل هاي ذيل در روز پنجشنبه مورخ 23 آبان ماه 1398 در مركز آموزش برگزار گرديد.

   

  سرفصل هاي دوره:

   

  • تعاريف و مفاهيم خلاقيت و نوآوري سازماني
  • كيفيت ارتباط خلاقيت ونوآوري در سازمانها
  • عوامل موثربر خلاقيت و نوآوري سازماني
  • نظريه هاي نوين خلاقيت شناسي سازماني
  • اهميت خلاقيت و نوآوري سازماني
  • اجزاي نوآوري سازماني
  • تكنيك هاي خلاقيت و نوآوري سازماني
  • ويژگي سازمان هاي خلاق و نوآور
  • نقش مديران در پرورش خلاقيت و نوآوري سازماني

   

   

  Powered by Tetis PORTAL