برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت با عنوان آشنايي با ساختار نظام اداري
  1398/08/21

  با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، دوره آموزشي با عنوان " آشنايي با ساختار نظام اداري" جهت آموزش كارشناسان و كاركنان جديدالاستخدام با تدريس جناب آقاي عالي و سرفصل هاي ذيل، در روزهاي دوشنبه مورخ 20 آبان ماه 1398 و سه شنبه 21 آبان ماه 1398 از ساعت 15 الي 19 در مركز آموزش برگزار گرديد.

   

  سرفصل هاي دوره:

   

  • مقدمه، تعاريف و مفاهيم- شامل: قانون ، قانون اساسي، انواع نظام و نظام هاي سياسي و ويژگي هاي انها، چگونگي وضع قانون اساسي، حكومت، حكومت جمهوري اسالمي ايران
  • قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران- شامل: نهاد رهبري(ولايت مطلقه فقيه، تعيين رهبر، وظايف و اختيارات خبرگان رهبري، شرايط و صفات رهبر، وظايف و اختيارات رهبر) قوه مجريه (تعريف قوه مجريه، وظايف و اختيارات قوه مجريه، شرايط انتخاب، عزل و استعفاي رئيس جمهور) - قوه مقننه (تعريف قوه مقننه، وظايف و اختيارات قوه مقننه) -  قوه قضاييه (تعريف، اعمال قوه قضاييه، وظايف و اختيارات قوه قضائيه)
  • شوراها و مجامع تخصصي در قانون اساسي- شامل: تعريف، اهميت و ضرورت شورا، شوراي موقت رهبري، شوراي نگهبان، شوراي نظارت بر صدا و سيما، شوراي بازنگري در قانون اساسي، شوراي هاي اسلامي شهر و روستا، مجمع تشخيص مصلحت نظام
  • ساختار دولت جمهوري اسلامي ايران
  • سند چشم اندازه برنامه بيست ساله كشور

   

   

  Powered by Tetis PORTAL