برگزاري كارگاه آموزشي آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غيرمترقبه
    1398/09/04

    با هماهنگي هاي صورت گرفته توسط امور بانوان شهرداري سمنان و مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، كارگاه آموزشي "آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غيرمترقبه" با موضوع زلزله براي بانوان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و استان با حضور بيش از 110 نفر از بانوان و با تدريس جناب آقاي دكتر رضا شمس خاني مدرس تقدير شده سازمان امدادرسان بين الملل، عضو انجمن فوق تخصصي ايمني زيستي ايران و عضو انجمن بين المللي مهندسي زلزله، با سرفصل هايي نظير: پيش لرزه و پس لرزه، اقدامات قبل، هنگام و بعد از وقوع زمين لرزه، اقدامات حياتي پس از وقوع زلزله و تشكيل هسته‌هاي همسايگي و محلي و قراردادهاي صوتي و قواعد تيم‌هاي امدادرسان و قوانين صوتي و قوانين اعلام مكان در روز دوشنبه 4 آذر ماه 1398 در شهرداري سمنان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL