فـراخوان پذيرش مشمول وظيفه ( امريه سربازي ) ۱۳۹۸
  1398/02/02

  سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان از دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي كشور كه داراي شرايط ذيل مي‌باشند، جهت گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان بصورت امريه براي سال 1398 دعوت به عمل مي‌آورد. 

   

  فـراخوان پذيرش مشمول وظيفه 1398.pdf

  98 جدول مشخصات متقاضيان امريه.docx

  Powered by Tetis PORTAL