نشست خبري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان با اصحاب رسانه
  1397/09/19

  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان امروز در جلسه اي صميمانه در سالن همايش سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با اصحاب محترم رسانه استان پيرامون موضوعات شاخص هاي كلان استان، ويژگيهاي بودجه 1398، وضعيت بودجه سال 1397 وهمچنين پروژه هاي سفر دوم دولت تدبير واميد به گفتگو نشست.

  جناب آقاي مالكي ضمن تشكر از زحمات بي شائبه اهل قلم ، خبرنگاران را مناديان اميد اجتماعي خواند واز پوشش وقايع استان توسط عزيزان رسانه قدرداني كرد وافزود توسعه وتعالي اين كشور از بستر اميد قابل دسترس خواهد بود.نادر مالكي در اين نشست ضمن تشريح شاخص هاي كلان استان وبهبود آنها از سال 1392تا 1396 ، به ويژگيهاي بودجه سال 1398 شامل شفافيت تثبيت، انضباط مالي ، عدالت و بهبود معيشت پرداختند وسپس به بررسي مصوبات سفر رياست محترم جمهور به استان سمنان ، خاطرنشان كردهمه پروژه‌هاي مصوب اين سفر طي سال‌هاي 98 و 99 تكميل و به بهره‌برداري برسدو8شهرستان از اين امر بهره مند مي گردند.

  ايشان از اختصاص 1466 ميليارد تومان به 78 پروژه سفر دوم خبر داد و تشريح كردعلاوه‌ بر اين 250 ميليارد تومان هم براي تكميل پروژه‌هاي سفر اول كاروان تدبير و اميد در روزهاي اخير به استان ابلاغ شده است.

  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان با ابراز خرسندي از بهبود نظام بودجه‌ريزي در دولت تدبير و اميد از تحويل به موقع لايحه بودجه به‌عنوان يكي از مصاديق توفيق دولت در اين بخش نام برد و گفت: در دولت‌هاي پيش ، تقديم لايحه بودجه گاهي به سال بعد موكول مي‌شد و به‌علت تأخير در تقديم و تصويب لايحه ،كشور با مشكل مواجه ميگرديد، اما خوشبختانه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم همواره با تقديم به موقع لايحه بودجه، به بي‌نظمي‌هاي اين بخش پايان دادند.

  ايشان با تحليل بودجه كشور و مقايسه آن با سال‌هاي پيش، از افزايش اعتبارات عمراني در دولت تدبير و اميد به‌عنوان يك دستاورد مهم در راستاي ثبات اقتصاد در فضاي كسب وكار نام برد. 

  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان از تلاش در راستاي تحقق بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد به‌عنوان يكي از اولويتهاي سازمان برنامه و بودجه كشور نام برد و تصريح كرد: دولت در اين زمينه برنامه‌هايي را هدف‌گذاري كرده كه تحقق آن‌ها مي‌تواند به بهبود بودجه‌ريزي در كشور كمك شاياني كند.

  جناب آقاي مالكي از افزايش بودجه‌هاي عمراني در دولت تدبير واميد خبر داد و گفت: اعتبارات عمراني ازمبلغ 62 هزار ميليارد تومان در سال97 به 65 هزار ميليارد تومان در سال 98 رسيده است.

  در لايحه بودجه 1398 از پيش‌بيني 14 هزار ميليارد تومان براي تأمين دارو و كالاهاي اساسي مردم، همچنين اعتبار 7000 ميليارد توماني براي مقابله با فقر مطلق در كشور به‌عنوان رويكرد ويژه دولت به اين بخش در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص پروژه‌هاي نيمه تمام و وعده رئيس‌جمهور در خصوص تكميل پروژه‌هاي سفر اول كاروان تدبير و اميد گفتند: تمركز ما بر تكميل پروژه‌هايي است كه مطالبه مردم است وپيشرفت فيزيكي بالاي 60% دارند، آن دسته از پروژه‌هايي كه تكميل آن‌ها نقش مهمي در زندگي مردم دارد حتماً با حساسيت زيادي در حال پيگيري است.

  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان يادآور شد:اولويتهاي توزيع اعتبار سال 1397مربوط به بخش هاي آب ، بهداشت ودرمان ،راه ، آموزش وپرورش ، صنعت ، كشاورزي وگردشگري بوده است.