برگزاري چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان
  1398/04/29

  چهارمين جلسه  شوراي برنامه ريزي  و توسعه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در سال جاري با رياست جناب آقاي آشناگر استاندار محترم و با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نمايندگان محترم شهرستان هاي سمنان، مهديشهر و سرخه و شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي و مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان، ساعت 10:30صبح روز شنبه مورخ 29 تير ماه 1398 در محل سالن جلسات يادگار امام (ره) استانداري با دستور كارهاي ذيل برگزار گرديد.


  دستوركار جلسه:


  • تشريح آيين نامه جديد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ابلاغي مورخ 12‏/3‏/1398 هيئت محترم وزيران،  توسط دبيرخانه شورا
  • ارائه برنامه عملياتي توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي استان بر پايه محصولات پروتئيني (موضوع هشت راهبرد اساسي استان در سال 98) توسط مديركل محترم جهاد كشاورزي استان
  • بررسي و تصويب پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي سال 1398 استان
  • ساير موارد