جلسه رفع موانع و حل مشكلات زيرساختي پروژه قلعه پنهان بهرام
    1398/06/04

    جلسه اي به منظور رفع موانع و حل مشكلات زيرساختي پروژه قلعه پنهان بهرام به عنوان يكي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي با حضور جناب آقاي سمناني، رئيس گروه دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نمايندگان استانداري، فرمانداري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري، شركت برق منطقه اي استان، اداره كل راه و شهرسازي استان و شركت توزيع نيروي برق استان سمنان و ديگر دستگاه هاي اجرايي در روز دوشنبه مورخ 4 شهريور ماه 1398 در سالن جلسات سازمان برگزار گرديد.