برگزاري جلسه بررسي مسائل و مشكلات شهرستان آرادان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/26

    جلسه بررسي مسائل و مشكلات شهرستان آرادان به رياست دكتر فخري معاون هماهنگي امور عمراني استاندار سمنان و با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در روز پنجشنبه مورخ 26 ارديبهشت ماه 1398 در سالن جلسات شهرداري آرادان برگزار گرديد.