دومين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني جناب آقاي تبيانيان
    1397/09/27

    دومين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان و جناب آقاي دكتر عسگري معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري واعضاي شورا با هدف بررسي طرح پايگاه نشاني ملي ژئوكدشده(GNAF) و گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي بر اساس حقوق شهروندي در نظام اداري استان،  سه شنبه مورخ 27 آذر ماه در محل سالن دارالمرحمه استانداري سمنان برگزار گرديد.

    Powered by Tetis PORTAL