صفحه داخلی انتخاب شده حاوی PlaceHolder مورد نظر نیست
لطفا بخش [[Content]] را در قالب صفحه مورد نظر خود قرار دهید
تاريخ بروزرساني :
1398/1/29 13:20:22
بازديد كميته نظارت شوراي فني استان سمنان از روند اجراي پروژه ها ي عمراني دستگاه هاي اجرايي

آخرين اخبار

برگزاري جلسه امور زندان هاي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي

برگزاري جلسه بررسي موافقت نامه ها و اعتبارات تملك و دارئيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان در سازمان مديريت و برنامه ريزي

برگزاري جلسه هماهنگي و تعيين تكليف موضوعات مرتبط با ادارات كل راه و شهرسازي استان سمنان در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري يكصد و سي و نهمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

سازمان برنامه و بودجه كشور
نظام فني و اجرايي
سازمان اداري استخدامي
سازمان ملي بهره وري
مركز آمار
سامانه آموزش و پژوهش
فرابر
كارمند ايران
ساجات
ستاد
نظارت 4
ساترا
Powered by Tetis PORTAL