صفحه داخلی انتخاب شده حاوی PlaceHolder مورد نظر نیست
لطفا بخش [[Content]] را در قالب صفحه مورد نظر خود قرار دهید
تاريخ بروزرساني :
1397/10/26 12:15:45
بخشنامه احراز صلاحيت وبرنامه تربيت مدرسان دوره هاي آموزشي

آخرين اخبار

نهمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه وپنجاه ويكمين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور رياست محترم سازمان ، استاندار محترم ،معاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه ونمايندگان محترم ومديران دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد.

برگزاري يكصدوسي ويكمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي

احراز پايينترين نرخ بيكاري استان سمنان در سطح كشور - پاييز 97

برگزاري چهل وچهارمين جلسه شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي با حضور استاندار محترم ورياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي

سازمان برنامه و بودجه كشور
نظام فني و اجرايي
سازمان اداري استخدامي
سازمان ملي بهره وري
مركز آمار
سامانه آموزش و پژوهش
فرابر
كارمند ايران
ساجات
ستاد
نظارت 4
ساترا
Powered by Tetis PORTAL