اخبار تصويري

  برگزاري دومين نشست هماهنگي مركز مديريت آموزش و پژوهش و توسعه آينده نگري سازمان
  1399/03/07

  دومين نشست همكاران مركز مديريت آموزش و پژوهش و توسعه آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با مشاور محترم جناب آقاي مختارزاده به رياست مدير محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار گرديد.
  در ابتدا خانم ملك پور ضمن تبريك حلول عيد رمضان وآرزوي توفيق و قبولي حاجات همكاران در ماه ميهماني حضرت دوست وخير مقدم به جناب آقاي مختارزاده، هدف از برگزاري اين جلسه را قسمتي از مسير انتقال تجربيات ، ضعف و قوتها ، پيشنهادات و راهكارهايي در جهت پيشرفت و توسعه آموزش و سازمان دانست.
  در ادامه جناب آقاي مختارزاده به تشريح وضعيت خاص پيش رو در مباحث مالي و لازمه صرفه جويي از يك طرف و پويايي سازماني و خودجوش كارشناسان از طرفي ديگر را عامل موثر در عبور از اين شرايط دانستند، ايشان همچنين در خصوص لزوم دقيق نكات بهداشتي و دقت نظر در ارائه خدمت هوشمندانه در چارچوب كامل و سليم اين مركز تاكيد و از تلاشهاي اين مديريت در برگزاري دوره هاي متعدد غير حضوري در شرايط پاندميك كرونا 19 تشكر نمودند. در ادامه سركار خانم علوي به نمايندگي از كارشناسان محترم مركز به ارائه مجملي از عملكرد در سال جديد پرداخت.
  در خاتمه مقرر گرديد:
  - برنامه ريزي جهت برگزاري اولين دوره حضوري توجيهي بدو استخدام كاركنان در سال 99
  - استمرار در برگزاري دوره هاي مجازي مركز در اعتلاي فرهنگ سازماني استان 
  - تمركز برنامه ريزي در جهت برگزاري دوره هاي حضوري حقوقي ، مالي و سرمايه گذاري 

  Powered by Tetis PORTAL