22 مهر 1397

آخرين اخبار

نشست خبري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان با اصحاب رسانه
1397/09/19
جزئيات بودجه سال1398
1397/09/18
افتتاح همزمان پروژه هاي زيربنايي واقتصادي استان با حضور رياست محترم جمهور در سمنان
1397/09/13
نشست بررسي پروژه هاي عمراني دوره دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان با حضور دكتر احمدي رئيس ستاد سفر رياست جمهوري ورياست سازمان جناب آقاي مالكي ومديران استان در نهاد رياست جمهوري
1397/09/05
پنجمين جلسه شوراي فني استان باحضور مدير محترم نظام فني واجرايي سازمان سركار خانم مهندس پيوندي
1397/08/29
برگزاري اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با حضور معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان جناب آقاي تبيانيان
1397/08/29
برگزاري دوره آموزشي ايمني وبهداشت حرفه اي در كارگاه هاي ساختماني
1397/08/23
برگزاري دوره آموزشي مديريت تفكر سيستمي با حضور مديران، معاونين و كليه روساي دستگاههاي اجرايي استان سمنان
1397/08/21
برگزاري دومين همايش معاونين فني واجرايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استانها با حضور سركار خانم مهندس پيوندي
1397/08/21
برگزاري دوره آموزشي قانون تجارت با حضور حسابدار، ذيحساب، حسابرس و بازرس دستگاه¬هاي اجرايي استان سمنان
1397/08/13
Powered by Tetis PORTAL