آخرين اخبار

    افتتاح همزمان پروژه هاي زيربنايي واقتصادي استان با حضور رياست محترم جمهور در سمنان
    1397/09/13

     

    در اين نشست كه با حضور رياست محترم جمهوري ،وزير محترم كشور ،سرپرست استانداري ورياست سازمان جناب آقاي مالكي ومديران دستگاه ها برگزار گرديد ، بطور همزمان 78 طرح زيربنايي واقتصادي با اعتبار بالغ بر14 هزار و660 ميليارد ريال بطور همزمان وبه صورت ويدئو كنفرانس در سراسر استان افتتاح شد.