آخرين اخبار

    برگزاري دوره آموزشي مديريت تفكر سيستمي با حضور مديران، معاونين و كليه روساي دستگاههاي اجرايي استان سمنان
    1397/08/21

    دوره آموزشي « مديريت تفكر سيستمي» ويژه مديران، معاونين و كليه روساي دستگاه­هاي اجرايي در روز دوشنبه مورخ 1397/08/21 در ساعت 16 الي 20 در محل سالن اجتماعات فجر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان برگزار گرديد.

    در اين دوره آموزشي كه توسط آقاي دكتر محمودي ارائه گرديد، در خصوص مباحث مختلفي از جمله نظريه عمومي سيستم ها، تفكر تركيبي و تفكر تحليلي، ويژگيهاي سيستم هاي اجتماعي، عناصر سيستم، شيوه هاي عكس العمل سيستم در برابر محيط، راههاي توسعه تفكر سيستمي، موانع تفكر سيستمي و.... مطالب مبسوطي مطرح گرديد.

    لازم به ذكر است دوره آموزشي فوق با استقبال خوب مديران، معاونين و كليه روساي دستگاههاي اجرايي و با تعداد قابل توجه شركت كنندگان در حدود 85 نفر تشكيل گرديد.