آخرين اخبار

    مراسم افتتاحيه وكلنگ زني احداث مزرعه تكثير وپرورش ماهي در سمنان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
    1397/10/18

    مراسم افتتاحيه وكلنگ زني احداث مزرعه تكثير وپرورش ماهي در سمنان با حضور استاندار محترم ورياست سازمان جناب آقاي مالكي وجمعي از مسئولان دستگاه هاي اجرايي استان برگزار گرديد.