آخرين اخبار

    پنجمين جلسه شوراي فني استان باحضور مدير محترم نظام فني واجرايي سازمان سركار خانم مهندس پيوندي
    1397/08/29

    پنجمين جلسه شوراي فني استان باحضور مدير محترم نظام فني واجرايي  سازمان سركار خانم مهندس پيوندي وسرپرست معاونت هماهنگي امور استانداريواعضاي كارگروه با دستور كار تبيين دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل تشكيل گرديد.

    Powered by Tetis PORTAL