آخرين اخبار

    برگزاري سومين جلسه هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
    1399/03/06

    سومين جلسه هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با حضور جناب آقاي نوبهار معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان، مديران و كارشناسان اين معاونت در خصوص " ارائه گزارش اقدامات انجام شده از ابتداي سال جاري تاكنون و بررسي روند اجراي مصوبات جلسات قبل" در روز سه شنبه مورخ 6 خرداد ماه 1399 برگزار گرديد. 

     

    Powered by Tetis PORTAL