آخرين اخبار

  برگزاري جلسه شوراي فني استان با حضور سركار خانم پيوندي مديريت محترم نظام فني اجرايي سازمان
  1398/02/17

  جلسه شوراي فني استان به رياست دكتر فخري معاون هماهنگي امور عمراني استاندار سمنان و با حضور سركار خانم پيوندي مديريت محترم نظام فني اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در روز دوشنبه مورخ 16 ارديبهشت ماه 1398 با دستور كارهاي ذيل در سالن جلسات استانداري سمنان برگزار گرديد:

   

  • ارائه گزارش"تاثير اقليم بر مصرف انرژي سيستم هاي حرارتي و برودتي ساختمان‌هاي اداري" در راستاي قرارداد مطالعاتي شركت توزيع برق استان با دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان وفق مصوبات شوراي فني استان مورخ 1397/05/28
  • ارائه گزارش عملكرد كار گروه نظارت از بازديد پروژه هاي عمراني در سال ۱۳۹۷
  • بررسي و تصويب مصوبات كار گروه پيمان مورخ 1398/01/26
  • بررسي و تصويب مصوبات كار گروه آموزش ترويج ضوابط فني مورخ 1398/02/08