اطلاعيه ها

  بيانيه سياست حفظ حريم شخصي كاربران
  1397/08/20

  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان، متعهد است كه حريم شخصي كاربران خود را حفظ نمايد. بدين منظور خود را ملزم به رعايت استانداردهاي جهاني مورد نياز در جمع‌آوري و حفاظت  داده‌ها، مي‌داند.

   

  • مشاهده صفحات وب‌سايت‌ ما نيازمند دادن اطلاعات از سوي كاربران نمي‌باشد، اما برخي موارد از جمله ارائه خدمات بصورت الكترونيكي و غير حضوري مستلزم دريافت اطلاعات شخصي شما بوده و پس از تحليل اطلاعات اين خدمات به شما ارائه مي‌گردد.اين سازمان در تمامي اين موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصي شما مي‌باشد و به هيچ وجه اطلاعات فردي و شخصي كاربران خود را افشا نمي كند. در ادامه اقلام اطلاعاتي مورد نياز و نحوه جمع‌آوري و كاربرد آن‌ها به اجمال بيان شده است.

    

  • ما حفظ امنيت اطلاعات شخصي شما را امري بسيار جدي و مهم مي دانيم و در پورتال خود از سياست هاي امنيتي و فناوري هايي استفاده مي كنيم كه براي محافظت از اطلاعات شخصي طراحي شده اند. همچنين از روش ها و دستورالعمل هاي امنيتي سختي كه قوانين حفظ حريم خصوصي كاربران به آنها نياز دارد، پيروي مي كنيم. اين روش هاي محافظتي ذخيره سازي، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را دربر مي گيرد و از دسترسي و استفاده غير مجاز از اين اطلاعات جلوگيري مي كند.

    

  • در بخش پيوندها، پيوندهاي فعال به وب سايت هاي ديگر وجود دارد كه متعلق به سازمان هاي ديگر هستند. اين وب سايت ها قوانين و كوكي هاي مختص خودشان را دارند كه ما پيشنهاد مي كنيم قبل از استفاده از اين وب سايت ها آنها را مطالعه كنيد.
  Powered by Tetis PORTAL