تاريخ بروزرساني :
1398/6/28 9:58:2
مطالبات كشاورزان گندم‌كار پرداخت شد
معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه:
طرح اصلاحات ساختاري بودجه آماده شده است

آخرين اخبار

برگزاري يكصد و هشتاد و دومين جلسه كار گروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان

برگزاري نشست اعضاي هيات بازرسي انتخابات استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان

برگزاري جلسه كميته راهبري برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي روستايي استان

برگزاري جلسه شوراي راهبردي تصادفات استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان

سازمان برنامه و بودجه كشور
نظام فني و اجرايي
سازمان اداري استخدامي
سازمان ملي بهره وري
مركز آمار
سامانه آموزش و پژوهش
فرابر
كارمند ايران
ساجات
ستاد
نظارت 4
ساترا
Powered by Tetis PORTAL