آخرين اخبار

برگزاري جلسه امور زندان هاي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي

برگزاري جلسه بررسي موافقت نامه ها و اعتبارات تملك و دارئيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان در سازمان مديريت و برنامه ريزي

برگزاري جلسه هماهنگي و تعيين تكليف موضوعات مرتبط با ادارات كل راه و شهرسازي استان سمنان در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري يكصد و سي و نهمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

مركز مديريت دولتي
سامانه آموزش و پژوهش
سازمان اداري استخدامي كشور
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
سازمان ملي بهره وري
سازمان برنامه و بودجه كشور
Powered by Tetis PORTAL