انتصاب جناب آقاي مظفر طاهري به سمت رابط هسته گزينش سازمان با حضور مدير محترم هسته گزينش سازمان برنامه وبودجه كشور و رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن ويژه كارگزين ، كارشناسان و روساي امور اداري دستگاه هاي اجرايي استان

ديدار رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با استاندار محترم سمنان جناب آقاي آشناگر

نشست جناب آقاي تبيانيان معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دكتر ميررضايي مدير كل محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات استان در خصوص توسعه دولت الكترونيك

پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات
سامانه اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق
سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي
سامانه ارسال صورت معاملات
ستاد
Powered by Tetis PORTAL