مناقصه عمومي انجام خدمات پشتيباني، تعميرات، نگهداري، به‌روزرساني و نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه ، سخت افزار و نرم افزار در سال 1399

مناقصه عمومي انجام خدمات پشتيباني، تنظيف و نگهداري ساختمانها، حراست و نگهباني، چاپ و تكثير و تايپ و ... در سال 1399

اطلاعيه شماره (10) آزمون استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

برگزاري اولين جلسه مديريت اداري، مالي و پشتيباني سازمان

پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات
سامانه اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق
سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي
سامانه ارسال صورت معاملات
ستاد
Powered by Tetis PORTAL