سالروز آغاز ولايت حضرت مهدي(عج)بر تمام منتظران ظهورش مبارك باد

برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با حضور كارشناسان مربوطه

پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات
سامانه اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق
سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي
سامانه ارسال صورت معاملات
ستاد
Powered by Tetis PORTAL