جلسه بررسي راهكارهاي فني در خصوص سامانه مكاتبات اداري سازمان اداري استخدامي كشور بصورت ويدئو كنفرانس در سازمان

برگزاري جلسه كارگروه پيشگيري ومقابله با جعل اساد ومدارك رسمي در سالن كوثراستانداري با حضور نماينده محترم سازمان

قابل توجه پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي شغلي سازمان‌ مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در هفتمين آزمون مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي

برگزاري مراسم پر فيض زيارت عاشورا در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات
سامانه اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق
سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي
سامانه ارسال صورت معاملات
ستاد
Powered by Tetis PORTAL