29 خرداد 1397 10:4:12
برگزاري دوره آموزشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري با حضور مديران، معاونين و كارشناسان حقوقي و بازرسين كليه دستگاه هاي اجرايي استان

برگزاري دوره آموزشي "نظام رسيدگي به تخلفات اداري" با حضور مديران، معاونين و كارشناسان حقوقي و بازرسين كليه دستگاه هاي اجرايي استان

 

دوره آموزشي «نظام رسيدگي به تخلفات اداري» در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1397/03/29 لغايت 1397/03/30 در محل سالن جلسات سازمان با حضور مديران، معاونين، كارشناسان حقوقي و بازرسين كليه دستگاه هاي اجرايي استان سمنان برگزار گرديد.

نوع ساختار اداري و سازماني، وجود قوانين و آيين نامه هاي بسيار و ناكارآمد ، مولفه هاي اخلاقي و فرهنگي، عدم توجه به شايسته سالاري و پارامترهاي اقتصادي از جمله عوامل اصلي بروز فساد در نظام اداري كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه مي باشد كه توسط آقاي علي پور (مدرس دوره) مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

در خصوص تدابير پيشگيرانه فساد اداري در جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب سال 1394،  قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390نيز به عنوان فاكتورهاي تاثيرگذار در پيشگيري از فساد اداري مطرح گرديدند.