5 مهر 1397 12:35:21
بازديد رياست محترم سازمان به اتفاق هيات همراه از مزار مطهر شهداي گمنام سمنان به مناسبت هفته دفاع مقدس