10 تير 1397 14:19:18
برگزاري دوره آموزشي نقش بهره‌وري در حمايت از كالاي ايراني بصورت وبينار از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران

برگزاري نهمين وبينار آموزشي سازمان ملي بهره‌وري ايران با موضوع «نقش بهره‌وري در حمايت از كالاي ايراني» از ساعت ۹ الي ۱۱ صبح يكشنبه مورخ ۱۰ تيرماه ۱۳۹۷ از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران و پخش همزمان در محل سالن جلسات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان با حضور مديران و همكاران سازمان و هماهنگي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار گرديد.

اهداف برگزاري اين دوره ايجاد زمينه رقابت‌پذيري در كشور، كمك به اشتغال‌زايي و اشتغال پايدار در كشور، فراهم كردن بسترهاي لازم در زمينه خودكفائي و كمك به رشد اقتصاد ملي به شمار مي‌آيد.

سرفصل‌هاي اين وبينار آموزشي شامل موضوعاتي از قبيل چيستي و چرائي«حمايت» - حوزه شناختي و اقناعي واژه «حمايت» - كليات اساسي چگونگي حمايت از كالاي ايراني - حمايت با چه كساني يا نهادهايي - تحليل محتواي منويات مقام معظم رهبري در ارتباط با وظايف حمايتي اقشار جامعه و طبقات مختلف از كالاي ايراني - وظايف مردم طي سال‌هاي 1381 تاكنون - وظايف مسئولان (سرمايه گذار، توليدكننده و كارگر) - وظايف فعالان اقتصادي - راهبردهاي اساسي براي مديران مياني و وظايف مديران مياني در حمايت از توليد داخلي بود كه از سوي دكتر حسن مخملي، عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور واحد غرب تهران ارائه گرديد.