1 مهر 1397 15:29:9
برگزاري پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي وچهل وهفتمين جلسه اقتصاد مقاومتي

جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در روز يكشنبه مورخ 97/07/1 به رياست جناب آقاي دكتر چاوشي استاندار و رئيس محترم جلسه و با حضور اعضا و مدعوين محترم در محل سالن جلسات يادگار امام (ره)  استانداري تشكيل گرديد.

پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دبير جلسه ضمن خوش آمدگويي و آرزويي قبولي عزاداريها و عرض تسليت حادثه تروريستي اهواز به اعضا و مدعوين محترم ، دستور كار جلسه را قرائت و در خصوص ارائه پروژه هاي پيشنهادي اختصاصي اقتصاد مقاومتي از سوي فرمانداران محترم فرمودند در سال جاري رويكرد تعيين پروژه ها براساس مطالعات آمايش استان مي باشد و به همين منظور ضروري است همه مديران محترم دستگاه هاي اجرايي استان مطالعات آمايش استان را مطالعه و نسبت به موضوعات آن آگاهي كامل داشته باشند.

 در ادامه جناب آقاي دكتر چاوشي استاندار و رئيس محترم جلسه ضمن خوش آمدگويي و آرزويي قبولي عزاداري سرور و سالار شهيدان آقا ابا عبدالله الحسين (ع)  فرمودند: راه امام حسين (ع) براي ما منشاء اميد است  و تأكيد داشتند: در شرايطي هستيم كه دشمنان نظام مي خواهند بذر نا اميدي را در جامعه بپاشند. در اين شرايط حساس بايد بيش از هر زمان ديگر براي رفع گرفتاري هاي مردم دقت نظر داشت و مسوولان دستگاه هاي اجرايي بايد طرح هاي مهم اقتصادي خود را عملياتي كنند. و با توجه به شرايط كشور مديران دستگاه هاي اجرايي با استفاده از منابع موجود برنامه هاي سال آينده خودشان را مشخص و بايد براساس ظرفيت موجود برنامه ريزي نمايند .  ازجمله جهاد كشاورزي استان كه محور فعاليت هاي سال آينده خود را بايد بر اساس كشت محصولات كم آب و بهره وري بالا متمركز كند.

رئيس محترم شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بيان داشتند : اجراي طرح هاي اقتصادي در نقاط مختلف استان بايد توجيه اقتصادي داشته باشد چرا كه با مديريت اصولي منابع، مي توان براي افزايش اشتغال و رونق كسب و كار گام برداشت  وبايد براي اجراي هر طرح، ابتدا مطالعات محلي دقيقي صورت گيرد و ظرفيت و آينده نگري هر منطقه و محله به درستي ديده وبررسي شود.

استاندار محترم در پايان صحبت هاي خود  با اشاره به سفر وزير محترم نيرو به استان سمنان تاكيد داشتند : مديران محترم دستگاه هاي اجرايي و دستگاه هاي متولي نياز ها و درخواست هاي خود را با توجه به وضعيت آب و كمبود آن در استان براي وزير نيرو  بصورت مستدل و متقن ارائه نمايند تا وزير محترم نيرو بعنوان متولي امر آب ، از كمبود آب در استان قانع و در اين زمينه تصميم گيري هاي جدي صورت پذيرد.