31 شهريور 1397 9:38:49
پيام رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در پي حادثه تروريستي اهواز

بنام خداوند بخشنده ومهربان

حادثه‌ي تلخ وگزنده ديروزدر صحن رژه غيور مردان سرزمينم ، كه به شهادت و زخمي شدن عزيزانمان انجاميد، نشانه‌ي آشكاري است از كينه و دشمني خباثت‌آلود مزدوران استكبار با ملت شريف ايران كه نتيجه اي جز افزايش نفرت هرچه بيشتر از تفرقه ونفاق بين ملت ايران نخواهد داشت. تلخي اين زخم گزنده را با اتحاد ويكپارچگي خود كمرنگ خواهيم ساخت .اينجانب ضمن اداي احترام به جانباختگان اين حادثه براي بازماندگان از خداوند منان صبر وافر خواستارم.

 

                                                                                                                                                              نادر مالكي 31شهريور 97

Powered by Tetis PORTAL