28 خرداد 1397 10:37:11
يكصد و يازدهمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان

يكصد و يازدهمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان

يكصد و يازدهمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مورخ 97/3/28 در محل سالن مديريت بحران استانداري تشكيل گرديد.

Powered by Tetis PORTAL