4 تير 1397 11:11:24
گزارش انعقاد تفاهم نامه

پس از چندين جلسه كارگروه آموزش زير مجموعه شوراي فني در سال قبل و سالجاري  ، در تاريخ چهارم تيرماه 1397 تفاهم نامه آموزشي مابين اداره كل آموزش فني وحرفه اي و انجمن شركتهاي ساختماني ، تاسيساتي و راهسازي با نظارت امور نظام فني واجرايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان امضا گرديد .هدف از انعقاد اين تفاهم نامه  موارد زير مي باشد:

  • تربيت نيروي كار ماهر
  • ارتقاي توانمنديهاي حرفه اي شاغلين حوزه ساختمان ، تاسيسات و راهسازي استان در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي هدفمند و نيازسنجي شده
  • شناسايي نخبگان مهارتي جهت بهره برداري از ظرفيت ايشان در قالب استاد كاران مهارتي
  • صدور گواهينامه صلاحيت حرفه اي براي شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي پس از قبولي در آزمون
  • امكان برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي صورت عملي و در محل كارگاه هاي پروژه هاي عمراني با هماهنگي انجمن 

 

 

Powered by Tetis PORTAL