12 تير 1397 14:10:5
دومين جلسه ستاد استاني پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال 1397با حضور جناب آقاي مالكي

دومين جلسه ستاد استاني پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال 1397با حضور آقاي مالكي در تاريخ 1397/04/12 در سالن همايش سازمان برگزار گرديد. جلسه مذكور با حضور اعضاء ومدعوين  روساي بانكهاي دولتي خصوصي وموسسات مالي واعتباري استان به رياست دادستان محترم استان  جناب آقاي آسيابي تشكيل گرديد.در اين جلسه در خصوص همكاري بانكها با واحدهاي توليدي والزامات بانكها در راستاي اهداف  اقتصاد مقاومتي وكمك به توليدات استان وكالاهاي داخلي بحث وتبادل نظر شد.

 

 

Powered by Tetis PORTAL