30 ارديبهشت 1397 15:16:35
مصاحبه معاون آمار واطلاعات در روز جمعيت

جناب آقاي عبداله زاده معاون محترم آمار واطلاعات سازمان در روز جمعيت با نگاهي اجمالي به روند تحول جمعيتي استان در مصاحبه با خبرنگار صدا وسيماي مركز سمنان جمعيت استان در سال 95را براساس سرشماري عمومي نفوس ومسكن702360نفر اعلام كرد.وي ميانگين سني جمعيت استان را 32سال خواند كه طي بازه 20 ساله مي توان گفت جمعيت استان 6سال پيرتر شده است.ايشان در اشاره به نرخ 21درصدي جمعيت جوان استان ، جمعيت ميانسال استان را 44درصد اعلام كردند كه روند افزايشي اين نرخ در دهه هاي اخير قابل تامل مي باشد.

Powered by Tetis PORTAL