J
I
K
A
B
سه شنبه 6 خرداد 1399
4 شهريور 1398 8:6:16
چهارم شهريور ماه روز كارمند گرامي باد.
حضرت علي (ع) مي فرمايند:
كار هر روز را در همان روز انجام بده ، زيرا هر روزي را كاري است.

“نهج البلاغه نامه ۵۳”

چهارم شهريور ماه، روز كارمند بر همكاران پر تلاش مبارك باد.