31 خرداد 1397 11:0:8
برگزاري دوره آموزشي اقتصاد مقاومتي با حضور مديران، فرمانداران و بخشداران استان

برگزاري دوره آموزشي "اقتصاد مقاومتي" با حضور مديران، فرمانداران و بخشداران استان

 

اولين جلسه آموزشي مديران ستادي استانداري و فرمانداران استان با عنوان «اقتصاد مقاومتي» در محل سالن جلسات ستاد بحران استانداري با حضور اساتيد دوره، آقايان دكتر عسگري معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري و آقاي مالكي رييس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در روز پنجشنبه مورخ 1397/03/31 راس ساعت 8  صبح برگزار گرديد. در اين نشست آقاي دكتر عسگري، در خصوص اقتصاد مقاومتي و آقاي مالكي نيز در خصوص ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۷و برش استاني آن مطالب مبسوطي را ارائه و در پايان هر بخش نيز به سؤالات حاضرين پاسخ دادند.