تاريخ بروزرساني :
1398/1/6 7:36:20
اختصاص مجدد صد ميليارد ريال تنخواه/در اسرع وقت گزارش ميزان خسارات تهيه و ارسال شود+سند

آخرين اخبار

برگزاري جلسه هم انديشي تسريع در پروژه الكترونيكي نمودن خدمات شهرداري ها در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

برگزاري ششمين آزمون استخدامي فراگير (متمركز) دستگاه هاي اجرايي استان همزمان با سراسر كشور در سال 1397

برگزاري دوره آموزشي و توجيهي برنامه ي جامع اصلاح نظام اداري (دوره ي دوم) و فرايند ارزيابي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1397 دستگاه هاي اجرايي استان سمنان

برگزاري جلسه بررسي مشكلات مجتمع اداري مهديشهر در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

Powered by Tetis PORTAL