تاريخ بروزرساني :
1398/6/28 9:58:2
مطالبات كشاورزان گندم‌كار پرداخت شد

آخرين اخبار

برگزاري جلسه بررسي مسائل فرودگاه سمنان با حضور جناب آقاي نوبهار معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان

برگزاري اولين جلسه سلسله نشست هاي آموزشي تخصصي به منظور توانمند سازي، تعالي فردي و سازماني با عنوان نشانه هاي توسعه كشور هاي مختلف (كشور فنلاند )

آيين معرفي و تجليل از دستگاه‌هاي اجرايي برگزيده در پانزدهمين جشنواره شهيدرجايي استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان

جايگاه دوم استان سمنان در ميزان رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي

Powered by Tetis PORTAL