تاريخ بروزرساني :
1399/5/19 14:36:24
برگزاري دومين جلسه كارگروه تخصصي بررسي سند سازگاري با كم آبي استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي

آخرين اخبار

برگزاري دومين جلسه كارگروه استاني مولد سازي وفروش اموال وداراييهاي دولت در استان سمنان با حضور جناب آقاي نوبهار معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان

برگزاري جلسه آموزشي– توجيهي فرآيند ارزيابي عملكرد و ثبت اعتراضات دستگاه هاي اجرايي استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان

ميلاد با سعادت علي بن موسي الرضا (ع ) برعاشقان هستي مبارك باد

برگزاري چهارمين جلسه معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني

Powered by Tetis PORTAL