تاريخ بروزرساني :
1399/8/1 12:38:48
برگزاري نشست معاون محترم آمار واطلاعات سازمان با روسا وكارشناسان معاونت به مناسبت روز ملي آمار وبرنامه ريزي

آخرين اخبار

جلسه بررسي راهكارهاي فني در خصوص سامانه مكاتبات اداري سازمان اداري استخدامي كشور بصورت ويدئو كنفرانس در سازمان

برگزاري جلسه ثبت و بروزآوري اطلاعات در سامانه پاكنا و استخراج، بررسي و تاييد فرم آمار نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه بصورت ويدئو كنفرانس در سازمان

برگزاري ششمين جلسه هماهنگي معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني با روسا وكارشناسان معاونت

برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت بصورت ويدئو كنفرانس در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان

Powered by Tetis PORTAL