تاريخ بروزرساني :
1398/5/1 8:20:6

آخرين اخبار

برگزاري جلسه هم انديشي امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به منظور بررسي مجدد و اعتراض هاي احتمالي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در سازمان

برگزاري جلسه توجيهي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سال 1397

برگزاري دومين جلسه واگذاري اختيار تاييد نهايي و صدور شماره مستخدم در سامانه كارمند ايران

Powered by Tetis PORTAL