سالروز آغاز ولايت حضرت مهدي(عج)بر تمام منتظران ظهورش مبارك باد

برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با حضور كارشناسان مربوطه

تشكيل اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

جلسه بررسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي

سازمان برنامه و بودجه كشور
سازمان اداري استخدامي
كارمند ايران
تسما
سازمان ملي بهره وري
ستاد
Powered by Tetis PORTAL