تاريخ بروزرساني :
1398/3/4 10:28:0
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان گفت ابلاغ اعتبار جبران خسارات بخش هاي كشاورزي خسارت ديده از سيل ۹۸ به استان

آخرين اخبار

برگزاري دومين جلسه كارگروه بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده و نهمين جلسه شوراي ‌منتخب مديريت بحران استان

جلسه كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان با حضور جناب آقاي نوبهار معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه واگذاري ساختمان مديريت پسماند شهرداري به اداره كل زندان ها در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه پيگيري روند توسعه خدمات دولت الكترونيك در شهرداري سمنان با حضور سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان

Powered by Tetis PORTAL