تاريخ بروزرساني :
1399/3/4 0:9:0
پيام تبريك جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر

آخرين اخبار

برگزاري دومين جلسه هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان موفق به اخذ گواهي كانون صلاحيت ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي دستگاه هاي اجرايي گرديد

جلسه هماهنگي با دستگاه هاي ارزياب در خصوص شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سال 1398

برگزاري جلسه مصاحبه استخدامي در شركت آب منطقه اي استان با حضور نماينده سازمان

Powered by Tetis PORTAL