مدير نظام فني اجرايي

مهندس زهره پيوندي

سرپرست نظام فني اجرايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استاناخبار و رويدادها
1397/10/24دهمين جلسه كارگروه پيمان وترويج ضوابط فني در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد.
1397/10/16برگزاري جلسه اصلاح فرايندها وبهبود خدمات در حوزه نظام فني واجرايي استان به رياست مهندس پيوندي
1397/8/29پنجمين جلسه شوراي فني استان باحضور مدير محترم نظام فني واجرايي سازمان سركار خانم مهندس پيوندي
1397/8/23برگزاري دوره آموزشي ايمني وبهداشت حرفه اي در كارگاه هاي ساختماني
1397/8/21برگزاري دومين همايش معاونين فني واجرايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استانها با حضور سركار خانم مهندس پيوندي
1397/8/9برگزاري جلسه هم انديشي برنامه باز آفريني شهري پايدار در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان 9آبانماه 97
1397/7/28شرج وظايف مديريت نظام فني و اجرايي
1397/7/26برگزاري دوره آموزشي تجزيه وتحليل تاخيرات در پروژه ها با حضور كارشناسان امور پيمان و رسيدگي، مالي و فني و مهندسي دستگاه هاي اجرايي استان سمنان
1397/7/18برگزاري دوره آموزشي آشنايي با شرايط عمومي پيمان و مديريت قراردادها با حضور كارشناسان پيمان و رسيدگي، مالي و فني و مهندسي دستگاه ها
1397/7/18بازرسي اعضاء كميته بازديد از كارگاه هاي توليدي ذيل كارگروه مصالح وتجهيزات صنعت ساختاز توليدكنندگان تيرچه در شهرستان سمنان.
1397/7/16برگزاري هشتمين جلسه كارگروه پيمان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي
1397/6/31پيام رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در پي حادثه تروريستي اهواز
1397/6/26برگزاري هفتمين جلسه كارگروه پيمان در مورخ 97/6/26
1397/6/3برگزاري دومين جلسه كارگروه مصالح وتجهيزات صنعت ساخت در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
1397/5/28برگزاري دومين جلسه شوراي فني استان در سال 1397
1397/5/24برگزاري دوره آموزشي با عنوان « آشنايي با اجراي سيستم هاي نوين سقف در ساختمان » با مشاركت سازمان نظام مهندسي ساختمان و نماينده انحصاري كمپاني BubbleDeck
1397/5/16برگزاري كارگاه آسفالتهاي نوين حفاظتي توسط اداره كل راه و ترابري استان و با نظارت مر كز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در شاهرود.
1397/5/10برگزاري دوره آموزشي مصوب شوراي فني استان با عنوان « تبيين نتايج آزمايشگاهي گزارشات بتن » توسط كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني استان
1397/4/28جلسه بررسي و پيگيري پروژه هاي سطح شهرستان دامغان
1397/4/27برگزاري كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني استان با عنوان تبيين نكات بخشنامه انعقاد پيمان كارهاي ساختماني به روش سرجمع
1397/4/4گزارش انعقاد تفاهم نامه


 


تعداد بازدید از سایت 187062 تعداد بازدید از صفحه 681 تعداد بازدید امروز صفحه 1


Powered by Tetis PORTAL