مدير نظام فني اجرايي

مرتضي حقيقي

سرپرست نظام فني اجرايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استاناخبار و رويدادها

 • گزارش انعقاد تفاهم نامه

  پس از چندين جلسه كارگروه آموزش زير مجموعه شوراي فني در سال قبل و سالجاري  ، در تاريخ چهارم تيرماه 1397 تفاهم نامه آموزشي مابين اداره كل آموزش فني وحرفه اي و انجمن شركتهاي ساختماني ، تاسيساتي و راهسازي با نظارت امور نظام فني واجرايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان امضا گرديد .هدف از انعقاد اين تفاهم نامه  موارد زير مي باشد:

  • تربيت نيروي كار ماهر
  • ارتقاي توانمنديهاي حرفه اي شاغلين حوزه ساختمان ، تاسيسات و راهسازي استان در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي هدفمند و نيازسنجي شده
  • شناسايي نخبگان مهارتي جهت بهره برداري از ظرفيت ايشان در قالب استاد كاران مهارتي
  • صدور گواهينامه صلاحيت حرفه اي براي شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي پس از قبولي در آزمون
  • امكان برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي صورت عملي و در محل كارگاه هاي پروژه هاي عمراني با هماهنگي انجمن 

   

   

 • اولين جلسه كارگروه مصالح وتجهيزات صنعت ساخت در سال 1397

  اولين جلسه كارگروه مصالح وتجهيزات صنعت ساخت در سال 1397 ( از كارگروه هاي زيرمجموعه شوراي فني ) با حضور مدير امور نظام فني واجرايي و اعضاي محترم اين كارگروه راس ساعت 10صبح در روز يكشنبه مورخ 97/3/06 در محل اين سازمان تشكيل گرديد .

  در اين جلسه ،  مشكلات موجود در ساخت واجراي تيرچه هاي كارخانه اي  ، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و براي بهينه شدن تقويت و اجرا و رعايت استاندارد هاي تيرچه  درصنعت ساختمان ، تمهيدات لازم پيش بيني گرديد .

  ضمنا در اين جلسه عملكرد آزمايشگاه هاي همكار داراي پروانه صلاحيت موردتاييد وزارت مسكن وشهرسازي در خدمات دهي به پروژه هاي دولتي ، ارائه گرديد كه مصوباتي در اين خصوص براي ارجاع به شوراي فني استان پيشنهاد گرديد .